O nás

MUDr.Anna Antalová
stomatológ, čeľustný ortopéd

Absolvent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského odbor stomatológia
Študijný pobyt Univerzita Ulm
Atestácia zo stomatológie
Špecializačná atestácia z čeľustnej ortopédie
III.Stomatologická klinika Fakultná nemocnica Bratislava
Pracuje na súčasnom pracovisku od roku 1999

MUDr. Boris Antal
stomatológ

Absolvent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského odbor stomatológia
Atestácia zo stomatológie
Certifikát z dentoalveolárnej chirurgie
Certifikát z implantológie
I.Stomatologická klinika Fakultná nemocnica Bratislava
Pracuje na súčasnom pracovisku od roku 2002